รายงานใหม่ 2017

Submitted by nimitr on Thu, 06/29/2017 - 17:41

วิธี update รายงาน, ข้อมูลใหม่

1. Download ไฟล์เก็บไว้ที่ Desktop

2. Unzip (Extract) ไฟล์ข้อ.1 ใส่ใน Desktop จะได้ไฟล์ PayUsr.mdb (หรือไฟล์ PaySys.mdb)

3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open
- คลิกปุ่ม นำเข้า OK

4. เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > ปรับปรุง

5. ลองไปออกรายงาน ดูครับ