บทความที่เก็บไว้

Submitted by nimitr on Mon, 01/17/2022 - 13:51

6. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate เพียงแพ็คละ 599 บาท
73. การปรับลดอัตราสมทบประกันสังคม ลูกจ้าง 1% สำหรับ มีค-พค 2563
145. Field ข้อมูลรายการรับหัก สำหรับออกรายงาน
143. รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท.20ก.+ส่วนท้าย (2015)
139. รายงาน A3 Rotate (420 x 297) สามารถย่อพิมพ์ลงกระดาษ A4 ได้
136. การใช้ AVAST Free Antivirus 2015 เป็น remote ควบคุมระยะไกล ได้เหมือน TeamViewer
135. แบบฟอร์มฯ สำหรับออกรายงาน 2557 
132. รายงานขนาด Legal แนวนอน สามารถพิมพ์ออก A4 ได้ 
131. การรับคืนเงินสมทบประกันสังคม  
124. แก้ไขตารางอัตราภาษีกลับเป็นอัตราเดิม 2555 
122. ปรับปรุง ตารางอัตราภาษี สำหรับปีภาษี 2556-7
120. ขอรับรหัสสินค้า จากระบบอัตโนมัติ
119. ไฟล์ระบบ update ล่าสุด (มีรายงานแก้ไขเลขผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก, ภงด.1ก,...)
117. การแก้ไข ประกันสังคม สำหรับปี 2557 เป็น 5% 
85. รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท.20ก.+ส่วนท้าย (2014) 
82. รายงาน แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)
13. แถลงข่าว กรมสรรพากร
12. ข่าวอื่น ๆ กรมสรรพากร
11. ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคม
10. ประกันสังคมเดินหน้าเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน อีก 6 กรณี
7. Hot! ชี้แจงการยื่นแบบฯ ของสามี และภริยา