การตั้งค่าประกันสังคม กพ-มีค 2564 พนง 0.5% บริษัท3%

Submitted by nimitr on Sun, 02/14/2021 - 20:59

ลดเงินสมทบ กพ-มีค64

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท 

เมนู ข้อมูล-บริษัท

2. คลิก แก้ไข > คลิก แท็ป "6.ประกันสังคม
-แก้ไข "อัตราเงินสมทบ ร้อยละ" > เป็น 0.50

แก้ไข อัตราประกันสังคม เป็น 0.5%

3. คลิก แท็ป "5.ลดหย่อน"
- แก้ไข กองทุนประกันสังคม เป็น 7,350 บาท

ลดหย่อนทั้งปี

- เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากหน้าจอนี้

4. ในส่วนของอัตราสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง) อัตรา 3% ไม่ต้องปรับตั้งค่าอะไร จะมีการคำนวณให้ในรายงานที่มีการแสดงเงินสมทบ ประกันสังคม (นายจ้าง) 

สำหรับรายงาน 
รายงานทั่วไป ใช้ (64202, 62701), (64203, 57702)
รายงานส่งออก text file ใช้ 21201, 21202
รายงาน Excel ใช้ s61701, s64101

5. download รายงาน สปส สำหรับ กพ-มีค 2564 พนง 0.5% บริษัท3% คลิกด้านล่าง

Image removed.

จะได้ไฟล์  640214-report-sso-feb-mar-2021.zip

5.1 Extract (Unzip) ไฟล์ที่ได้จากข้อ.1 ไปเก็บไว้ที่ Desktop
จะได้ไฟล์ PaySys.mdb

5.2 วิธี update รายงานใหม่
5.3 เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
a. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
b. หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. จาก Desktop ไฟล์ PaySys.mdb  แล้วคลิก Open
c. คลิกปุ่ม นำเข้า OK

5.4 เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล 
คลิก ปรับปรุง

5.5 จะได้รายงาน 4 รายงาน ได้แก่ รหัสรายงาน 64202, 64203, 21201, 21202

6. เมนู รายงาน > รายงานทั่วไป > กลุ่ม 8-ประจำเดือน (ระบบ)

หน้าจอ ออกรายงานทั่วไป

6.1 รหัสรายงาน 64202 สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) (ใช้แบบฟอร์ม) 
ใช้ร่วมกับรหัส 62701 รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)

รายงาน 64202

สำหรับผู้ใช้ที่กดแสดงแล้วขึ้น error ถามหาแบบฟอร์ม sps-1-10-1.jpg

Image removed.

ให้ download แบบฟอร์มด้านล่างนี้ไปใส่ในโฟลเดอร์ ตามที่แจ้งใน error เช่น 
d:\NimitrPayroll2017\Sample\Form

Image removed.

6.2 รหัสรายงาน 64203 รายละเอียดการนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 2) (1 เดือนมีหลายงวด)
ใช้ร่วมกับรหัส 57702 สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) A4 1 เดือนมีหลายงวด รวมพนักงานลาออกระหว่างเดือน

รายงาน 64203

7. เมนู รายงาน > รายงานส่งออก text file

รายงานส่งออก text file

7.1 รหัสรายงาน 21201 สปส.1-10 การส่งเงินสมทบ (format 135) SSO Media 2.0 

รายงาน 21201

7.2 รหัสรายงาน 21202 สปส.1-10 สำหรับกรณี 1 เดือนมีหลายงวด 

รายงาน 21202

* หมายเหตุ
เนื่องจากเนื้อหา วิธีการใช้งาน เป็นเพียงคู่มือการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เท่านั้น
สำหรับอัตรา, และระยะเวลา ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับทาง สำนักงานประกันสังคม อีกทีนะครับ