84. การตั้งค่าประกันสังคม เมย.2564

Submitted by nimitr on Wed, 04/28/2021 - 09:43

สำหรับการหักประกันสังคม ตั้งแต่ เมย.2564 จะเป็นอัตราปกติ 5% ครับ

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท 

Image removed.

2. คลิก แก้ไข > คลิก แท็ป "6.ประกันสังคม
-แก้ไข "อัตราเงินสมทบ ร้อยละ" > เป็น 5.00

แก้ไข อัตราประกันสังคม เป็น 5%

3. ลดหย่อนกองทุนประกันสังคมทั้งปี จะยังคงเท่าเดิม ครับ
คลิก แท็ป "5.ลดหย่อน"
- กองทุนประกันสังคม เป็น 7,350 บาท

Image removed.

- เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากหน้าจอนี้

สำหรับรายงาน กลับไปใช้รายงานเดิม ที่เคยใช้ตอนสถานะการณ์ปกติ หัก 5% ครับ
รายงานทั่วไป เช่น 61502, 62701
รายงานส่งออก text file เช่น 19501
รายงาน Excel ใช้ s61701, s64101

* หมายเหตุ
เนื่องจากเนื้อหา วิธีการใช้งาน เป็นเพียงคู่มือการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เท่านั้น
สำหรับอัตรา, และระยะเวลา ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับทาง สำนักงานประกันสังคม อีกทีนะครับ