หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate เพียงแพ็คละ 599 บาท

Submitted by nimitr on Fri, 07/16/2021 - 12:44

การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการ สร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.91

Image removed.

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ
Size-Ply: 9"(W) x 5.5"(H) - 4 Ply.
Packing: 100 ชุด
เพียงแพ็คละ  599 บาท ( รหัสสินค้า:  NTax50-100 )