รายงาน Excel - s66a01 ใบแนบภงด.1

By nimitr, 24 October, 2023

วิธีทำ
1. download ไฟล์
2. Unzip (Extract) ไฟล์ข้อ.1 ใส่ใน Desktop จะได้ไฟล์ PaySys.mdb
3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open
- คลิกปุ่ม นำเข้า OK
4. เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > ปรับปรุง
5. ลองออกรายงาน
เมนู รายงาน > รายงาน Excel > เลือกรหัสรายงาน s66a01 ใบแนบภงด.1
select s66a01 tax1 to previewคลิก <แสดง Preview>

คลิก <ส่งออกไป Excel>
report s66a01 tax1 to excel