คู่มือ โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

By nimitr, 24 October, 2023

คำนำ

สารบัญ

22. ติดตั้งโปรแกรม  Image removed.

การลงทะเบียน
      36. สำหรับลูกค้าทดลองใช้
      37. สำหรับลูกค้าใหม่  Image removed.
      23. สำหรับลูกค้าเก่า  Image removed.

การปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าเก่า
24. ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ใช้กับเวอร์ชั่น 2017
25. ปรับปรุงฐานข้อมูลบริษัทของท่าน
57. กรณี Update ฐานข้อมูล เป็น v.2017 ไม่ได้ขึ้น error

เริ่มใช้งาน
31. สร้างบริษัทใหม่  Image removed.
32. ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานงวดแรก Image removed.
27. ขั้นตอนการทำงานแต่ละงวด

ไฟล์
เลือกบริษัท
นำเข้าข้อมูลเงินเดือน (*.txt) Image removed.

ข้อมูล
47. พนักงาน
     42. การป้อนภาษีเอง
     65. การทำข้อมูล หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำนวณ
48. คำนวณเงินเดือน และภาษี ดู vdo การคำนวณเงินเดือน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด ดู vdo การคำนวณเงินเดือน
คำนวณงวดพิเศษ

รายงาน
49. รายงานทั่วไป
     33. ออกรายงานแล้ว error (...does not recognize [DataCalc3].[U0502]...)
     64. ออกรายงานย้อนหลัง แล้ว error (...does not recognize 'DataHistory3.S0624'...)
     66. จะเปิดหน้าต่าง Devices & Printers เพื่อปรับแต่งเครื่องพิมพ์อย่างไร?
     93. รายงานทะเบียนเงินเดือน (ย้อนหลัง) มีวันเกิด, วันเริ่มงาน, วันลาออก
     98. รายงาน ภงด.91 ปี 2565
    100. รายงาน A3 สามารถย่อพิมพ์ลงกระดาษ A4 ได้

รายงานส่งออก text file
     71. รายงานส่งออก ประกันสังคม (สปส.1-10)
     74. รายงานส่งออก KBank Payroll 14b01 - ปัญหาวันที่ไม่ตรงตามต้องการ
     87. รายงานส่งออก ภงด.1 สำหรับโปรแกรม RD Prep ของสรรพากร
     90. รายงานส่งออก text file KBank Payroll (รหัส 22101) 
     99. รายงานส่งออก ภงด.1ก ปี2565 สำหรับโปรแกรม RD Prep ของสรรพากร (รหัส 23101) 

รายงาน Excel ดู vdo การคำนวณเงินเดือน
     63. s61701 สปส1-10
    101. s66a01 ใบแนบภงด.1

ปิดบัญชี
43. ปิดงวดบัญชี
44. ปิดเดือน
45. ปิดสิ้นปี ดู vdo การคำนวณเงินเดือน

ปิดงวดพิเศษ

ตั้งค่า
61. วันที่ปัจจุบัน
46. สร้างงวดบัญชี
ประเภทพนักงาน
31. สร้างบริษัทใหม่
78. กำหนดที่เก็บข้อมูล Set Data Path
ตั้งค่าระบบ
กำหนด แบบฟอร์มป้อนข้อมูล
     60.รายการรับ/หัก คงที่
     60.รายการรับ/หัก ไม่คงที่
สร้างสูตรคำนวณ
     สูตรยอดสะสม
     สูตรเปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด
     41. สูตรแปลงค่าต่างๆ
ออกแบบรายงาน
     รายงานทั่วไป  Image removed.
     คัดลอกรายงาน  Image removed.
     รายงานส่งออก text file
     รายงาน excel
          รายงาน Excel แปลงข้อมูลวันที่ ให้เป็นปี พ.ศ. Image removed.
ตารางข้อมูล
     อัตราภาษี
     ค่าลดหย่อนต่างๆ
     59. รายการรับ/หัก
     95. ข้อมูลทั่วไป
40. ภาษา

เครื่องมือ
50. สำรองข้อมูล Backup
76. นำข้อมูลสำรองมาใช้ Restore
29. นำเข้าข้อมูลระบบ Import New System
กำหนด ผู้ใช้
 -> ชื่อผู้ใช้งาน
 -> กลุ่ม
      - ตัวอย่าง การเพิ่มเมนู "ข้อมูลทั่วไป"
 -> กำหนดสิทธิ์ตามกลุ่ม

NEWS
FAQ

 

** เงื่อนไข การบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ