ปรับปรุงฐานข้อมูลบริษัทของท่าน

By nimitr, 17 February, 2018

6. update ฐานข้อมูลบริษัทของท่าน

เมนู วิธีใช้ - เกี่ยวกับ

คลิกที่เมนู วิธีใช้ > เกี่ยวกับ หรือคลิกที่ shortcut Nimitr Payroll 

คลิก update

คลิก Update ฐานข้อมูล

update ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

คลิก OK

* แต่หากเกิด error ลองคลิก ดูวิธีแก้ไข

7. ทำการปรับปรุงตารางข้อมูล

เมนู ปรับปรุงตารางข้อมูล

เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล

คลิก update table

คลิก ปรับปรุง

ปรับปรุงตารางข้อมูลเสร็จ - ออก

คลิก ออก

เสร็จสิ้นการ update ฐานข้อมูล 1 บริษัท

*หากท่านมีข้อมูลหลายบริษัทที่ต้องการ update ใช้กับ version 2017 ให้ท่านเปลี่ยนเข้าบริษัทต่อไป แล้วทำขั้นตอนที่ 6-7 ซ้ำ จนครบทุกบริษัท