ปิดงวดบัญชี Period End

By nimitr, 3 January, 2018

ปิดงวดบัญชี Period End
หลังจากที่จ่ายเงินเดือน, ออกรายงานทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, ส่งประกันสังคม, ส่งภาษี ภงด.1 ของงวดที่แล้ว เรียบร้อย ก่อนที่จะทำเงินเดือนงวดต่อไป จะต้องทำการปิดงวดบัญชี ก่อนโดย

คลิกเมนู ปิดบัญชี > ปิดงวดบัญชี

เมนูปิดงวดบัญชี

โปรแกรมจะบอกให้สำรองข้อมูลเก็บไว้ก่อน ให้คลิก Yes

กรุณาสำรองข้อมูลก่อน

หน้าจอสำรองข้อมูลคลิก เริ่มทำงาน OK ได้เลยครับ

สำรองข้อมูล-เริ่มทำงานOK

สำรองเสร็จแล้วจะมีข้อความบอก พร้อมแจ้งชื่อไฟล์ และที่เก็บข้อมูลสำรองครับ

สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว

คลิก OK จะเข้าหน้าจอปิดงวดบัญชี

หน้าจอ ปิดงวดบัญชี

โปรแกรมจะคลิกถูกพนักงานที่จะทำการปิดให้
พร้อมแสดงข้อความ "พนักงานประเภท ที่จะปิดในงวดนี้" ว่ามีประเภทใดบ้าง
ถ้าถูกต้องให้คลิก ปิดงวดบัญชี

*หมายเหตุ ถ้าในกรอบด้านบนซ้ายเป็น สีแดง ทุกประเภท จะไม่สามารถคลิก ปิดงวดบัญชี ได้ เนื่องจากอาจไม่ถึงเวลาปิดงวดบัญชี หรือวันที่ปัจจุบัน ยังอยู่ในงวดเดิมขอให้คลิก ออก แล้วไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ดูก่อน

หากไม่มีข้อผิดพลาดจะขึ้น ปิดงวดเสร็จแล้ว

ปิดงวดเสร็จแล้ว

คลิก OK

แล้วคลิก ออก 

กรณีจ่ายเงินเดือนๆ ละครั้ง ให้ปิดเดือน อีก 1 อย่างแล้วจึงเริ่มทำข้อมูลงวดใหม่
(แต่ถ้ากรณีจ่ายเดือนละหลายครั้ง ให้ปิดเดือน เมื่องวดที่ปิดเป็นงวดสุดท้ายของเดือน)

ปิดเดือน
ปิดสิ้นปี