93. รายงานทะเบียนเงินเดือน (ย้อนหลัง) มีวันเกิด, วันเริ่มงาน, วันลาออก

By nimitr, 13 June, 2022

1. download รายงานทะเบียนเงินเดือน (ย้อนหลัง) มีวันเกิด, วันเริ่มงาน, วันลาออก
คลิกด้านล่าง

Image removed.

จะได้ไฟล์  report_65601.zip

2. Extract (Unzip) ไฟล์ report_65601.zip ไปเก็บไว้ที่ Desktop
จะได้ไฟล์ คือ
PaySys.mdb

3. วิธี update รายงานใหม่
3.1 เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
a. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
b. หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ PaySys.mdb ที่ได้จากข้อ 2. จาก Desktop แล้วคลิก Open
c. คลิกปุ่ม นำเข้า OK

3.2 เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล 
คลิก ปรับปรุง

4. update เสร็จแล้วลองเข้าไปดูรายงานที่
เมนู รายงาน > รายงานทั่วไป
เลือกกลุ่ม 5-รายงานย้อนหลัง 
รหัสรายงาน 65601 รายงานทะเบียนเงินเดือน (ย้อนหลัง) มีวันเกิด, วันเริ่มงาน, วันลาออก

select-report-65601

ป้อนปีที่ต้องการให้แสดง ชื่อฟิลด์ "ปี ค.ศ..." ในคอลัมน์ "เลือกข้อมูลจาก" เช่น 2021
เสร็จแล้วกด <แสดง>

report-65601-preview

หมายเหตุ
สำหรับ เครื่องพิมพ์ (Printer) ต้องกำหนดกระดาษเป็นขนาด A4 แนวนอน ก่อนกดแสดงรายงานนะครับ