กำหนด แบบฟอร์มป้อนข้อมูล > รายการรับ/หัก คงที่ (หรือ ไม่คงที่)

กำหนด แบบฟอร์มป้อนข้อมูล > รายการรับ/หัก คงที่ (หรือ ไม่คงที่)

ถ้าผู้ใช้มีรายการที่ต้องบันทึกเพื่อคำนวณจ่ายเงินเดือนพนักงาน เช่น บจก.นิมิตรซอฟท์ฯ ให้ "ค่าวันเกิด" ในเดือนที่ตรงกันเดือนเกิดของพนักงานทุกคน หากยังไม่มีรายการรับ/หัก ที่ต้องการในประวัติพนักงาน ผู้ใช้จะต้อง...

1. สร้างชื่อ รายการรับ/หัก "ค่าวันเกิด" ก่อนอื่นต้องพิจารณารายการรับหักนี้ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มใด

ค่าวันเกิด เป็นรายได้ที่จ่ายพนักงานคนละ 1 ครั้งต่อปี จึงถือเป็นรายได้ที่ไม่คงที่ และต้องคำนวณภาษี จึงจัดอยู่ในกลุ่ม 02 (ดูรายละเอียด รหัสรายการรับหัก)

ไปที่ ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > รายการรับ/หัก

หารายการค่าวันเกิด

คลิกเลือก S
คลิกเลือก 02-รายได้ไม่คงที่ คำนวณภาษี
ดูรายการด้านขวามี "ค่าวันเกิด" หรือไม่

ถ้าไม่มีลองดูในกลุ่มผู้ใช้
คลิกเลือก U

หารายการค่าวันเกิดในกลุ่มผู้ใช้

ถ้าไม่พบให้สร้างชื่อรายการ "ค่าวันเกิด" เข้าไป
คลิก  เพิ่ม (เพิ่ม)
ใส่รหัส 10 หรือหมายเลขที่ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว
คลิกปุ่ม Tab เพื่อไปป้อนข้อมูลช่องรายละเอียด พิมพ์ "ค่าวันเกิด"
คลิกปุ่ม Tab เพื่อไปป้อนหน่วย พิมพ์ "บาท"
เสร็จแล้วคลิก  save (บันทึก)
จะได้รายการ "ค่าวันเกิด" รหัส U0210 เอาไปเพิ่มใน แบบฟอร์มฯ

สร้างค่าวันเกิด

ปิดหน้าจอนี้

2. ไปที่ ตั้งค่า > กำหนด แบบฟอร์มป้อนข้อมูล > รายการรับ/หัก ไม่คงที่ (เลือกไม่คงที่ เพราะรายการค่าวันเกิดไม่ได้ให้ทุกเดือน)

กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล

เลือกแบบฟอร์ม เป็น PD01-รายการรับหัก ไม่คงที่
ดูลำดับสุดท้ายเลข 41 
ให้คลิก  add  เพื่อเพิ่มลำดับ 42 

เพิ่มลำดับ 42 ค่าวันเกิด

รายการรับหัก คลิก  ค้นหา
เลือก "ค่าวันเกิด" แล้วคลิก <ยืนยัน Ok>
เสร็จแล้วคลิก  save (บันทึก)

จะได้ลำดับ 42 ค่าวันเกิดแล้ว

จะได้ลำดับ 42 รหัส U0210 ค่าวันเกิด 
ปิดหน้าจอนี้

3. ไปป้อน "ค่าวันเกิด" ใน ข้อมูล > พนักงาน > รายการรับ/หัก ไม่คงที่

ป้อนค่าวันเกิด

เสร็จแล้วครับ