สร้างงวดบัญชี

By nimitr, 3 January, 2018

สร้างงวดบัญชี

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรมเงินเดือนครั้งแรก, หรือก่อนที่จะปิดสิ้นงวดสุดท้ายของปี จะต้องทำการสร้างงวดบัญชีสำหรับพนักงานทุกประเภทก่อน เพื่อให้ข้อมูลที่เราสร้างมีการอ้างอิง งวด/ปี, การคำนวณเงินเดือน, ภาษี, และอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

1. เมนู ตั้งค่า > สร้างงวดบัญชี

เมนู สร้างงวดบัญชี

2. หน้าจอสร้างงวดบัญชี เลือกประเภท, ใส่ปีบัญชี เป็น ค.ศ. เช่น 2018
เสร็จแล้วคลิก สร้างงวดบัญชี

หน้าจอ สร้างงวดบัญชี

จะขึ้นหน้าจอให้ ใส่จำนวนงวด ต่อเดือน 
ค่าเริ่มต้นเป็น 1 คือ จ่ายเงินเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ถ้าถูกต้องคลิก OK

ใส่จำนวนงวดใน 1 เดือน

โปรแกรมฯ จะทำการสร้างงวดทั้ง 12 งวดให้อัตโนมัติ (กรณีจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง)
คลิก OK

สร้างงวดบัญชี เรียบร้อย

3. คลิกปุ่มลูกศรขวามือ ประเภทพนักงาน เพื่อสร้างงวดบัญชีให้กับพนักงานประเภทอื่น ให้ครบทุกประเภท

เลือกประเภทพนักงาน ที่ต้องการสร้างงวดบัญชี

เมื่อสร้างงวดครบทุกประเภท เสร็จแล้ว คลิกปิดหน้าจอนี้ เพื่อทำงานอื่นต่อไป