ข้อมูลทั่วไป

By nimitr, 17 October, 2022

เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > ข้อมูลทั่วไป
ใช้สำหรับตั้งรหัส-ชื่อ แผนก/ฝ่าย, ส่วน, หน่วย, ตำแหน่ง 

เมนูตั้งค่า-ตารางข้อมูล-ข้อมูลทั่วไป

แผนก/ฝ่าย

1. เลือก ผู้ใช้
2. เลือก แผนก/ฝ่าย
3. คลิก  Image removed.  เพื่อเพิ่ม แผนกใหม่ หรือ
คลิกชื่อแผนกที่ต้องการแก้ไข และคลิก  Image removed.  เพื่อแก้ไขข้อมูล
4. เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูล เสร็จแล้วคลิก  Image removed. เพื่อบันทึกข้อมูล
5. เสร็จแล้วคลิก ปิด ปิดหน้าต่างนี้ เมื่อไม่ต้องการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลอีก