การเพิ่มเมนู "ข้อมูลทั่วไป"

By nimitr, 20 October, 2022

กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูล แผนก, ตำแหน่ง,..
จะต้องเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > ข้อมูลทั่วไป 
แต่เมื่อเข้าไปที่เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล แล้วไม่พบเมนูย่อย "ข้อมูลทั่วไป"

ไม่แสดง เมนู ข้อมูลทั่วไป
ท่านสามารถเข้าไปกำหนดเปิดให้มองเห็นเมนูนี้ได้โดย
1. ไปที่เมนู เครื่องมือ > กำหนด ผู้ใช้ > กลุ่ม 
* หากไม่พบเมนู "กำหนด ผู้ใช้" อาจเป็นเพราะท่านไม่ได้สิทธิ์
ใช้งานเมนู "กำหนด ผู้ใช้" กรุณาติดต่อ admin หรือผํู้ดูแลระบบ
ในบริษัทของท่าน

เครื่องมือ-กำหนดผู้ใช้-กลุ่ม
2. เลือกกลุ่ม Manager
แล้วคลิก  Image removed.  เพื่อแก้ไขข้อมูล

select manager

3. คลิกที่รูป กุญแจ

click key icon

4. หาเมนู Setting (ตั้งค่า) > Table (ตารางข้อมูล) > General data (ข้อมูลทั่วไป)
หากไม่เห็นเมนูย่อย ของเมนู "Setting (ตั้งค่า)"
ให้คลิกที่เครื่องหมาย "+" หน้าเมนู "Setting (ตั้งค่า)"
เพื่อแสดงเมนูย่อย

click minus sign

5. ดูที่เมนู "Table (ตารางข้อมูล)" หากไม่เห็นเมนู "ข้อมูลทั่วไป"
คลิกที่เครื่องหมาย "+" หน้าเมนู "Table (ตารางข้อมูล)"
เพื่อให้แสดงเมนูย่อย

click plus sign Table

6. คลิกถูกหน้า General data (ข้อมูลทั่วไป) 

click check and save

7. เสร็จแล้วคลิก "บันทึก"
 
check and save

7. คลิก  Image removed. เพื่อบันทึกข้อมูล
เสร็จแล้วปิดหน้าจอนี้ และออกจากโปรแกรม 

save

8. ลอง login เข้าโปรแกรม
และไปดูเมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > ข้อมูลทั่วไป ครับ

แสดงเมนู ข้อมูลทั่วไป