การใช้ Chrome Remote Desktop เพื่อรับการรีโมทช่วยเหลือ

By nimitr, 29 November, 2023

แชร์คอมพิวเตอร์กับผู้อื่น

คุณให้สิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกลแก่ผู้อื่นได้ บุคคลเหล่านี้จะมีสิทธิ์เข้าถึงแอป ไฟล์ อีเมล เอกสาร และประวัติการเข้าชมของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ในแถบที่อยู่ด้านบน ให้ป้อน remotedesktop.google.com/support และกด Enter
 3. ในส่วน "รับการสนับสนุน" ให้คลิก "ดาวน์โหลด" ดาวน์โหลดหน้า
 4. ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Chrome Remote Desktop
   
 5. ในส่วน "รับการสนับสนุน (Remote Support)" ให้เลือก สร้างรหัส (Generate Code) ดังรูป

  Remote Support

   

 6. คัดลอกรหัส และส่งไปยังผู้ที่คุณต้องการให้มีสิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ

  access code

   

 7. เมื่อบุคคลนั้นป้อนรหัสการเข้าถึงในเว็บไซต์ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบพร้อมกับอีเมลของบุคคลนั้น เลือก แชร์ เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบ
 8. หากต้องการจบเซสชันการแชร์ ให้คลิก หยุดแชร์

รหัสการเข้าถึงจะใช้งานได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณกำลังแชร์คอมพิวเตอร์ ระบบจะขอให้คุณยืนยันทุกๆ 30 นาทีว่าต้องการแชร์คอมพิวเตอร์ต่อไปหรือไม่

 

ที่มา  Google Chrome ความช่วยเหลือ