ข้อมูลบริษัท ตัวอย่าง (Sample) update ล่าสุด

Submitted by nimitr on Wed, 01/16/2019 - 15:27

ข้อมูลบริษัท ตัวอย่าง (Sample) update ล่าสุด ใช้สำหรับเป็นแม่แบบในการสร้างฐานข้อมูลบริษัทใหม่ จะได้ข้อมูลเป็นปี งวดปัจจุบัน, เงื่อนไขการคิดภาษี, ค่าลดหย่อน, ปรับปรุงล่าสุด, แบบฟอร์มใหม่ๆ 

และมีรายงานแก้ไขใหม่ ๆ เช่น รายงาน ภงด.91, แก้ไขเลขผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก, รายงาน ภงด.1ก, ภงด3,...เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ download นำไปใช้ได้เลย มีวิธีทำดังนี้

1. download ไฟล์ระบบ จะได้ sample.zip
2. Extract (Unzip) ไฟล์ข้อ 1. จะได้โฟลเดอร์ Sample
3. ดูที่เก็บไฟล์ข้อมูลระบบ จากหน้า Login โปรแกรมเงินเดือน 

Image removed.

จากภาพที่เก็บข้อมูลหลัก คือ
d:\NimitrPayroll2017
(ไม่ต้องเข้าไปใน Sample)

4. copy โฟลเดอร์ Sample ที่ได้จากข้อ 2. ไปทับใน 
d:\NimitrPayroll2017
(ไม่ต้องเข้าไปใน Sample)

5. เสร็จแล้วเข้าโปรแกรมเงินเดือนใช้งานได้ตามปกติ
(ไม่มีผลกับฐานข้อมูลบริษัทอื่นๆ)