ประกันสังคม ลดเงินสมทบ ต่อ 3 เดือน (กย-พย 2564)

Submitted by nimitr on Thu, 09/23/2021 - 15:12


640923 SSO Sep-Nov2021

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท 

Image removed.

2. คลิก แก้ไข > คลิก แท็ป "6.ประกันสังคม
-แก้ไข "อัตราเงินสมทบ ร้อยละ" > เป็น 2.50

Image removed.

3. ลดหย่อนกองทุนประกันสังคมทั้งปี
มค64 ลูกจ้าง 3%=450 (นายจ้าง 3%=450)
กพ-มีค ลูกจ้าง 0.5% 75 x2 เดือน=150 (นายจ้าง 3% 450x2=900)
เมย-พค 5% 750 x2 เดือน=1,500 
มิย-สค 2.5% 375 x3 เดือน=1,125
กย-พย 2.5% 375 x3 เดือน=1,125
ธค 5% 750 =750
รวมลดหย่อนทั้งปี 5,100 บาท

คลิก แท็ป "5.ลดหย่อน"
- กองทุนประกันสังคม เป็น 5,100 บาท

ลดหย่อนทั้งปี 5,100 บาท

- เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากหน้าจอนี้

สำหรับรายงาน กลับไปใช้รายงานเดิม ที่เคยใช้ตอนสถานะการณ์ปกติ หัก 5% ครับ
รายงานทั่วไป เช่น 61502, 62701
รายงานส่งออก text file เช่น 19501
รายงาน Excel ใช้ s61701, s64101

* หมายเหตุ
เนื่องจากเนื้อหา วิธีการใช้งาน เป็นเพียงคู่มือการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เท่านั้น
สำหรับอัตรา, และระยะเวลา ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับทาง สำนักงานประกันสังคม อีกทีนะครับ