ประกันสังคม 1% สำหรับ พค-กค 2565

Submitted by nimitr on Sat, 05/14/2022 - 13:23

ประกันสังคมใจดี

ตั้งค่าการคำนวณหักลดหย่อนประกันสังคม สำหรับเดือน พค-กค 2565
ในโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ดังนี้

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท 

เมนู ข้อมูล-บริษัท
2. คลิก แก้ไข > คลิก แท็ป "6.ประกันสังคม
-แก้ไข "อัตราเงินสมทบ ร้อยละ" > เป็น 1.00

บริษัท-6ประกันสังคม-1เปอร์เซนต์
3. ลดหย่อนกองทุนประกันสังคมทั้งปี 2565
มค-เมย ลูกจ้าง 5% =750 x 4 เดือน > 3,000 
พค-กค ลูกจ้าง 1% =150 x 3 เดือน > 450 (นายจ้าง 1%) 
สค-ธค ลูกจ้าง 5% =750 x 5 เดือน > 3,750 
รวมลดหย่อนทั้งปี 7,200 บาท

คลิก แท็ป "5.ลดหย่อน"
- กองทุนประกันสังคม เป็น 7,200 บาท

ลดหย่อนทั้งปี 7200 บาท

- เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากหน้าจอนี้

สำหรับรายงาน ใช้รายงานเดิม ที่เคยใช้ตอนสถานะการณ์ปกติ ได้ครับ
รายงานทั่วไป เช่น 61502, 62701
รายงานส่งออก text file เช่น 19501
รายงาน Excel ใช้ s61701, s64101

* หมายเหตุ
เนื่องจากเนื้อหา วิธีการใช้งาน เป็นเพียงคู่มือการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เท่านั้น
สำหรับอัตรา, และระยะเวลา ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับทาง สำนักงานประกันสังคม อีกทีนะครับ