ประกันสังคม นายจ้างแฮปปี้-ลูกจ้างเฮ! ลด ตค-ธค 2565

By nimitr, 5 October, 2022

651005 ประกันสังคม

ตั้งค่าการคำนวณหักลดหย่อนประกันสังคม สำหรับเดือน ตค-ธค 2565
ในโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ดังนี้

1. เมนู ข้อมูล > บริษัท 

Image removed.
2. คลิก แก้ไข > คลิก แท็ป "6.ประกันสังคม
-แก้ไข "อัตราเงินสมทบ ร้อยละ" > เป็น 3.00

อัตราสมทบร้อยละ3

3. ลดหย่อนกองทุนประกันสังคมทั้งปี 2565
มค-เมย ลูกจ้าง 5% =750 x 4 เดือน > 3,000 
พค-กค ลูกจ้าง 1% =150 x 3 เดือน > 450 (นายจ้าง 1%) 
สค-กย ลูกจ้าง 5% =750 x 2 เดือน > 1,500
ตค-ธค ลูกจ้าง 3% =450 x 3 เดือน > 1,350
รวมลดหย่อนทั้งปี 6,300 บาท

คลิก แท็ป "5.ลดหย่อน"
- กองทุนประกันสังคม เป็น 6,300 บาท

ลดหย่อนทั้งปี 6300 บาท

- เสร็จแล้วบันทึก > ออกจากหน้าจอนี้

สำหรับรายงาน ใช้รายงานเดิม ที่เคยใช้ตอนสถานะการณ์ปกติ ได้ครับ
รายงานทั่วไป เช่น 61502, 62701
รายงานส่งออก text file เช่น 19501
รายงาน Excel ใช้ s61701, s64101

* หมายเหตุ
เนื่องจากเนื้อหา วิธีการใช้งาน เป็นเพียงคู่มือการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เท่านั้น
สำหรับอัตรา, และระยะเวลา ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับทาง สำนักงานประกันสังคม อีกทีนะครับ