Nimitr

โปรโมชั่นชุด โชคดี พิเศษเพียง 3,999 บาท

Submitted by nimitr on Fri, 07/16/2021 - 12:46

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

สำหรับธุรกิจเล็ก, กลาง, ใหญ่, SME, Startup, 1 Man Company, ร้านค้า, หรือห้างหุ้นส่วนฯ ที่มีปัญหาการทำเงินเดือน

การคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินรับ, เงินหัก มีความยุ่งยากซับซ้อน แล้วยังต้องจัดทำรายงานหลายอย่าง เช่น รายงานเพื่อส่งธนาคารจ่ายเงินเดือนพนักงาน, ทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานยื่นภงด1, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ลย01, กท20, หนังสือรับรองการหักภาษี ทุกๆงวดการจ่ายเงิน ต้องใช้เวลาในการทำงานมาก

หากคำนวณผิด มีข้อมูลเพิ่ม หรือต้องแก้ไขข้อมูลต่างๆ ต้องคำนวณซ้ำๆ หลายรอบ แล้วยังต้องมาจัดข้อมูลที่เพิ่ม ลด หรือมีการแก้ไข เพื่อพิมพ์รายงานใหม่ กว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก็เสียเวลาเป็นวันวัน บางงวดอาจต้องทำจนดึก เพื่อให้ทันจ่ายเงินเดือน  

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr ช่วยให้งานเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ด้วยราคาโปรโมชั่นที่คุ้มค่ากับเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายที่คุณเสียไปกับการทำเงินเดือนด้วยวิธีเดิมๆ

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 5 พนักงาน เพียง 2,000 บาท

Submitted by nimitr on Fri, 07/16/2021 - 12:45

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll 5 พนักงาน

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
โปรโมชั่นชุด 5 พนักงาน เพียง 2,000 บาท 
( รหัสสินค้า:  NP5EM )

ช่วยงานจ่ายเงินเดือน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
คำนวณรายการรับ/หัก, คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, สำรองเลี้ยงชีพ ให้ครบถ้วน
มีรายงานใบจ่ายเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ภงด1, ภงด1ก, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

o เก็บประวัติพนักงานได้ 5 คน/1 บริษัท
o สร้างฐานข้อมูลได้ 3 บริษัท
o ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 1 เครื่อง
(ลงทะเบียนได้ 3 ครั้ง ในเครื่องเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข หากต้องการติดตั้งใหม่โปรดซื้อสิทธิ์เพิ่มในราคา 2,000 บาท)

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 10 พนักงาน เพียง 3,000 บาท

Submitted by nimitr on Fri, 07/16/2021 - 12:45

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 10 พนักงาน

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
โปรโมชั่นชุด 10 พนักงาน เพียง 3,000 บาท
( รหัสสินค้า:  NP10EM )

ช่วยงานจ่ายเงินเดือน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
คำนวณรายการรับ/หัก, คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, สำรองเลี้ยงชีพ ให้ครบถ้วน
มีรายงานใบจ่ายเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ภงด1, ภงด1ก, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

o เก็บประวัติพนักงานได้ 10 คน/1 บริษัท
o สร้างฐานข้อมูลได้ 3 บริษัท
o ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 1 เครื่อง
(ลงทะเบียนได้ 3 ครั้ง ในเครื่องเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข หากต้องการติดตั้งใหม่โปรดซื้อสิทธิ์เพิ่มในราคา 3,000 บาท)

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

Submitted by nimitr on Fri, 07/16/2021 - 12:45

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll - ประวัติพนักงาน

1. ระบบบัญชีเงินเดือน ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อช่วยงานผู้ใช้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการบัญชีเงินเดือน ใช้งานง่าย ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เหมาะกับหน่วยงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

2. ด้วยราคาที่เหมาะสมกับแต่ละขนาดของกิจการ

3. คุ้มค่าด้วยการบริการให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปัญหา สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาท่านให้หมดไป ท่านจะพึงพอใจ เช่นเดียวกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ และแนะนำต่อ ทำให้มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

4. เสียค่าใช้จ่ายน้อย และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง หรือการใช้โปรแกรมต่างประเทศ

5. โปรแกรมเงินเดือน Nimitr เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไร้ขีดจำกัด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ Nimitr Tax Certificate เพียงแพ็คละ 599 บาท

Submitted by nimitr on Fri, 07/16/2021 - 12:44

การใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการ สร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.91

Image removed.

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ
Size-Ply: 9"(W) x 5.5"(H) - 4 Ply.
Packing: 100 ชุด
เพียงแพ็คละ  599 บาท ( รหัสสินค้า:  NTax50-100 )