รายงาน ภงด.91 สำหรับปีภาษี 2564 (2021)

By nimitr, 29 December, 2021

1. download รายงาน ภ.ง.ด.91 (รหัสรายงาน 65101-65105)
และแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 คลิกด้านล่าง

download report tax91

จะได้ไฟล์  report-tax91-2564.zip

2. Extract (Unzip) ไฟล์ report-tax91-2564.zip ไปเก็บไว้ที่ Desktop
จะได้ 4 ไฟล์ คือ
PaySys.mdb
PIT91_2564_P1.jpg
PIT91_2564_P2.jpg

PIT91_2564_P3.jpg

3. วิธี update รายงานใหม่
3.1 เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลระบบ
a. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
b. หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ PaySys.mdb ที่ได้จากข้อ 2. จาก Desktop แล้วคลิก Open
c. คลิกปุ่ม นำเข้า OK

3.2 เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล 
คลิก ปรับปรุง

4. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 

PIT91_2564_P1 PIT91_2564_P2 PIT_2564_P3

ไฟล์แบบฟอร์มทั้ง 3 ไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. ได้แก่  
PIT91_2564_P1.jpg
PIT91_2564_P2.jpg

PIT91_2564_P3.jpg 

ให้ copy ไปใส่ในโฟลเดอร์ "Form" ของฐานข้อมูลแต่ละบริษัท
d:\NimitrPayroll\(ชื่อโฟล์เดอร์ที่เก็บข้อมูลบริษัทฯ)\Form

เช่น
d:\NimitrPayroll\Sample\Form

ดูที่เก็บข้อมูลของท่าน ได้จากหน้า Login เข้าโปรแกรมเงินเดือน ดังรูป

login ดูที่เก็บข้อมูล

5. update เสร็จแล้วลองเข้าไปดูรายงานที่
เมนู รายงาน > รายงานทั่วไป
เลือกกลุ่ม ประจำปี (ระบบ)  มี 5 รายงาน 
65101 (ภงด.91 หน้า 1)
65102 (ภงด.91 หน้า 2 สำหรับพนักงานปัจจุบัน)
65103 (ภงด.91 หน้า 2 สำหรับพนักงานที่ลาออกระหว่างปีครับ)
65104 (ภงด.91 หน้า 3 สำหรับพนักงานปัจจุบัน)
65105 (ภงด.91 หน้า 3 สำหรับพนักงานที่ลาออกระหว่างปีครับ)

** เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้จ่ายเงินได้ (บริษัทฯ) รองรับเลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ (13 หลัก) แล้วครับ