ติดตั้ง โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

By nimitr, 1 May, 2024

1.download โปรแกรม Nimitr Payroll ใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน เช่น ไว้ที่ Desktop จะได้ไฟล์ setup-nimitrpayroll.zip

2. คลิกขวาไฟล์ที่ได้จากข้อ 1. เพื่อ Extract (unzip) ไฟล์ออกมาเก็บไว้ที่ Desktop จะได้ไฟล์ setup-nimitrpayroll-vxxxxxx-buildxxxxxx.exe

extract all หรือ unzip ไฟล์ติดตั้ง

extract

- คลิก Extract

3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ setup-nimitrpayroll-vxxxxxx-buildxxxxxx.exe เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง

เริ่มติดตั้ง

- เลือก ภาษาไทย แล้วคลิก ตกลง

กำลังเตรียมติดตั้ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...

- คลิก ถัดไป >

ข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต

- อ่าน ข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาต ให้เข้าใจโดยละเอียด
หากยอมรับ และต้องการติดตั้งโปรแกรมต่อไป
คลิกถูกหน้า [ / ] ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาต
แล้ว คลิก ถัดไป >

( - หรือหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงฯ
คลิกถูกหน้า [ / ] ข้าพเจ้าไม่ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาต
คลิก ยกเลิก เพื่อออกจากโปรแกรมติดตั้ง )

โฟลเดอร์ปลายทาง

- คลิก ถัดไป>

พร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม

- คลิก ติดตั้ง

ติดตั้ง Nimitr Payroll 2017

กำลังติดตั้ง โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

- ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก สิ้นสุด

Shortcut NimitrPayroll ที่ Desktop

4. ลงทะเบียน
4.1 สำหรับลูกค้าทดลองใช้
4.2 สำหรับลูกค้าใหม่
4.3 สำหรับลูกค้าเก่า